Siedziba firmy:
Staumer
33-151 Nowa Jastrząbka 65F
NIP: 9930553123
REGON: 362644056
Nr konta:
MBank: 95 1140 2004 0000 3202 7592 1360

Kontakt:
inż. Paweł Wiśniowski tel: +48 507-777-157 e-mail: staumer@staumer.pl
mgr inż. Małgorzata Wiśniowska tel: +48 517-542-024 e-mail: malgorzata.wisniowska@staumer.pl
Marcin Leżoń e-mail: marcin.lezon@staumer.pl

Zapytania ofertowe: staumer@staumer.pl

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (pod poniższym linkiem)

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA