GŁÓWNE OZNACZENIA CHROPOWATOŚCI

Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości dowolną metodą. Tą powierzchnię możemy obrabiać lub pozostawić w stanie surowym, zależnie od otrzymanego materiału wyjściowego.
Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości przez usunięcie materiału. Tą powierzchnię obrabiamy zgodnie z pozostałymi oznaczeniami.
Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości bez usunięcia materiału. Tej powierzchni nie obrabiamy.
Symbol oznaczający uzyskanie wymaganej chropowatości na całej powierzchni dookoła.
Oznaczenia dodatkowe:
a) wartość chropowatości (np.: N10, Ra 3,2, Rz 100)
b) informacja nt. sugerowanej metody obróbki (np.: water jet, laser, milling)
Oznaczenie zgodne z normą PN-EN ISO 1302:1992
Oznaczenie zgodnie z norma PN-EN ISO 1302:2004

W odpowiednich polach należy umieścić następujące parametry:
a – wartość chropowatości w μm poprzedzona symbolem parametru (np. Ra, Rz) Oznaczenie Ra można pominąć jako
paramer domyślny.
b – wartość reprezentująca naddatek materiału na obróbkę w mm
c – symbol kierunkowości struktury powierzchni
d – informacja o metodzie uzyskania chropowatości, rodzaju obróbki, naniesionych warstwach ochronnych (np.
chromować, szlifować, dogładzać)
e – wartość reprezentująca wysokość falistości, poprzedzona odpowiednim symbolem lub długość odcinka
elementarnego, jeżeli nie jest wyszczególniony w normie (ISO 4288)
f – wartość parametru chropowatości innego niż Ra poprzedzona symbolem skali
x – wprowadza się w najnowszej normie w przypadku ograniczonego miejsca (np. wartość parametru chropowatości Ra)

PORÓWNANIE NORM CHROPOWATOŚCI

Oznaczenie „Klasa dokładności” była stosowana do roku 1974, obecnie nie jest używana, można ten sposób oznaczania chropowatości spotkać jeszcze na bardzo starych rysunkach.

RaRzklasa dokładności
2501000
200800
160630
125500
100400
803201
63250
50200
401602
32125
25100
20803
1663
12,550
10404
832
6,325
5205
416
3,212,5
2,5106
2
RaRzklasa dokładności
1,6
1,256,37
15
0,804
0,633,28
0,502,5
0,402
0,321,609
0,251,25
0,201
0,160,810
0,1250,63
0,1000,50
0,0800,4011
0,0630,32
0,0500,25
0,0400,2012
0,0320,16
0,0250,125
0,0200,10013
0,0160,080
0,0120,063

Parametry chropowatości Ra uzyskiwane w różnych procesach wytwarzania

Rodzaj obróbki dokładność Wartość parametru Ra
100502512.56.33,21.60.80.40.20.10.05
Frezowanie cylindrycznezgrubne XXX
dokładneXX
Frezowanie czołowezgrubne XX
dokładneXX
bardzo dokładne XX
Rozwiercaniezgrubne XX
dokładneX
bardzo dokładneXX
Szlifowanie wałków i płaszczyznzgrubne XXX
dokładneXX
bardzo dokładneXX
wewnętrzneXXXX
Obróbka ślusarska piłowanie XXXXX
Gwintowanie narzynką XX
Gwintowanie nożemzgrubne XX
dokładne XXX
Polerowanie dokładne XXX
bardzo dokładne XX
Docieranie dokładne XXX
bardzo dokładne X
Odlewanie w piasku zwykłe XXX
dokładneXXX
Odlewanie w kokilachzwykłe XXX
dokładneXX
Odlewanie wtryskowezwykłe XX
dokładneXX
Kucie XXX
Walcowanie XXXX
Struganie XXXXX