Jakość

Z obserwacji rynku wiemy, że ukierunkowanie na masową produkcje, niskiej jakości wyrobu pomimo konkurencyjnej ceny nie daje możliwości zaistnieć na rynku, a co za tym idzie na nim pozostać i wypracować stałych odbiorców. Nasza firma stawia na JAKOŚĆ, a dzięki fachowości i rzetelności chcemy zachować również konkurencyjność cenową.

Terminowość

Czas to pieniądz, przewodnie motto, każdego biznesu. Terminowość to koronna zasada naszej firmy. Czas realizacji każdego projektu jest indywidualnie planowany, pozwala to na precyzyjne określenie ram czasowych. Nasz kontrahent, wie kiedy nasz wyrób zacznie generować dla niego zyski.

Cena

Wzrastająca konkurencja na rynku, mobilizuje także nas do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom cenowym naszych klientów. Już w fazie ofertowania, nasz klient ma możliwość negocjacji warunków cenowych. Nasi klienci mogą liczyć na otwartość z naszej strony, wypracowanie warunków satysfakcjonujących obie strony.

FIRMA STAUMER PAWEŁ WIŚNIOWSKI JEST BENEFICJENTEM SUBWENCJI PROGRAMU TARCZA FINANSOWA 2.0 WDROŻONEJ PRZEZ POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU.