Parametry obróbki skrawaniem

OBLICZANIE OBROTÓW

Podaj średnicę narzędzia i prędkość skrawania.

OBLICZANIE POSUWU

Podaj obroty narzędzia lub oblicz na kalkulatorze obok, następnie wpisz ilość ostrzy oraz posuw na ostrze.

W celu doboru parametrów wykorzystuje się grupy materiałowe ISO 513. Taki sam podział obowiązuje dla całej obróbki skrawaniem. Wyróżnia się 6 grup materiałowych

Materiał
obrabiany
Oznaczenie
ISO
Przykładowy
materiał (forma)
stal P stal niskostopowa
stal nierdzewna M stal nierdzewna austenityczna
żeliwo K żeliwo szare, żeliwo sferoidalne
stopy aluminium N odlew
stopy żaroodporne S wysokostopowe na bazie żelaza, niklu, kobaltu i tytanu
stal hartowana H hartowana i ulepszana cieplnie

Legenda:
D = Średnica Narzędzia [mm]
Vc = Prędkość Skrawania [m/min]
n = Obroty [obr/min]
π  = 3,14
z  = Liczba zębów
fz = Posuw na ząb [mm/obrót]
ae = szerokość frezowania [mm]
ap = głębokość skrawania [mm]
wzory użyte w kalkulatorach:
n = (Vc * 1000) / (D * π) – Obroty [obr/min]
f = fz * z * n – Prędkość posuwu [mm/min]